0644167251
marieke@agilecoach.guide

Piramide van Maslow voor thuiswerken met je team

Piramide van Maslow voor thuiswerken met je team

Piramide van Maslow voor thuiswerken

Ken je die meme? Waarin wifi als onderste laag van de Maslow piramide wordt neergezet? Misschien wel extra van toepassing nu. Want de komende maanden blijven we zoveel mogelijk thuiswerken. Maar wat houdt dat in voor jouw als teammanager? Hoe motiveer je je team?

5 Niveaus

Abraham Maslow heeft in een model de vijf menselijke behoefteniveaus beschreven. Hij gaat ervan uit dat je pas naar het volgende niveau kan, als het voorafgaande niveau bevredigd is. Mensen willen altijd doorgroeien naar het hoogste niveau en dat is wat ze motiveert. Als je nu kijkt naar de komende maanden ga je ook zien dat we moeten begrijpen wat onze nieuwe werksituatie met zich meebrengt.

Een plek om te werken

Het eerste niveau dat Maslow beschrijft is de fysiologische behoefte. Hierbij gaat het om wat je nodig hebt om te overleven. Denk aan slaap, drinken, eten. Zonder dit heeft iemand niet de behoefte om zich verder te ontwikkelen. Mensen functioneren niet goed. In een online/thuiswerk situatie zijn de fysiologische behoefte van de mens een plek om te werken, salaris om eten/drinken te kunnen verzorgen. En waar je een aantal weken prima in de badkamer (ja, echt gehoord!) kan werken, lijkt een goede werkplek bij het verlengen van thuiswerken wel echt een aanrader. Dus een goede stoel, wifi, rustige blokken tijd om in te werken.

Zekerheid en rust

Het tweede niveau is die van veiligheid. Ieder mens is op zoek naar veiligheid, geborgenheid en stabiliteit. Als je dit vertaalt naar je werksituatie nu kan je ook denken aan continuïteit van je arbeidsovereenkomst. Die geeft namelijk zekerheid, en rust om ook de fysiologische basis op orde te houden. Dit houdt in dat als je nu iemand met een tijdelijk contract hebt, je beter iemand zo vroeg mogelijk kan laten weten dat het contract verlengd wordt. Of als je team/bedrijf in gevaar is, wees open met je team waar jullie staan. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn.

Wees een groep, ook alleen

De laag van de sociale behoeften komt dan in de piramide van Maslow. Mensen willen bij een groep horen, mensen zijn loyaal aan hun teamleden. Daarvoor moeten ze wel toe zijn aan deze laag van het model. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen zich nu onderdeel voelen van een groep? Dat jullie met elkaar voor jullie klanten werken? Dit is iets wat zich heel natuurlijk kan ontwikkelen als je elkaar tegenkomt. Even een praatje, even horen wat iemand bezig houdt. Dat is veel moeilijker als je team elkaar niet regelmatig ziet. Daarom moet je zorgen dat deze sociale connectie ook nu onderhouden wordt.

Erkenning

Erkenning volgt op de sociale behoeften. Men heeft behoefte aan waardering, erkenning en respect van andere voor het werk wat gedaan wordt. Hoe werkt dat nu? Stuur je een e-mailtje om te iets te benoemen? Hoe weet het team van elkaar wat er gedaan wordt? En waarom iets belangrijk is? Erkenning zit ook in iemand uitdagende en passende opdrachten toespelen.

Zorg dat teamleden zich ontwikkelen

De vijfde en bovenste laag van het model van Maslow is die van zelf realisatie. Hierbij gaat het om de eigen ontwikkeling van je teamlid. Waar iemand eerder misschien een cursus deed, of waar je makkelijk zag wat iemands bijdrage is. Kan dat nu moeilijker zijn. Terwijl het wel een ontzettende motivator is voor mensen om uitdagende dingen te leren en te doen.

Een andere bril

En als je hier naar kijkt, begrijp je misschien ook je teamleden wat beter. Als je team vreest voor het voortbestaan van hun inkomsten, zullen ze moeilijker te motiveren zijn om zich zelf te ontwikkelen. Of als ze niet de rust hebben om aan het werk te gaan, zullen ze geen behoefte hebben om heel ingewikkelde taken op te pakken.

Waar we de eerste weken van het thuiswerken druk waren met het op orde krijgen van ons werkplek en wat we met elkaar deden, is het nu belangrijk om die volgende stap te zetten.

Kijk eens naar je team: Waar staan zij? Waar hebben zij behoefte aan? Zorg dat de basis op orde is en dat je team zich ook nu blijft ontwikkelen, in samenwerking, als individu. Want dat is waar de behoefte zich naartoe ontwikkelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *